Taksinkuljettajan ammattipätevyys ja koulutus

Taksin kuljettamisesta koskeva lainsäädäntö edellyttää 1.1.2010 alkaen taksinkuljettajana toimivalta henkilöltä ammattipätevyyttä ja hänen on oltava sopiva ammattiin. Ammattitaidon saavuttamiseksi kurssilaisen on suoritettava kaksivaiheinen taksinkuljettajakoulutus. Peruskurssi joka kestää 30 tuntia ja siitä Ajovarma Oy pitää kokeen. Sen läpäisseet siirtyvät paikaillistuntemus kokeeseen, jonka pitää maakunnassa koulutusluvan omaava. Paikaillistuntemus ei vaadi koulutusta, mutta sitä on mahdollista saada koulutusluvan omaavilla.

Taksinkuljettajan ajoluvan myöntää hakemuksesta paikallinen poliisiviranomainen sen jälkeen kun peruskurssi on hyväksyttävästi käyty ja paikallistuntemuskoe on hyväksytty. Viranomainen tarkistaa vielä hakijan edellytykset toimia taksinkuljettajana luvanvaraisessa liiikenteessä.

Taksinkuljettajan ajolupa tulee kattaa taksin liikenneluvassa mainittu/ mainitut asemapaikat. Kun taksinkuljettajan ajolupa on myönnetty vaikkapa Kittilään ja tulee muutto Kemijärvelle, tulee käydä suorittamassa asemapaikan laajennusta edellyttävä Kemijärven paikallistuntemuskoe.

Taksinkuljettajan ajoluvan myöntämisen edellytyksenä on, että:
1) hakijalla on muu auton ajo-oikeus kuin kahdeksi vuodeksi saatu lyhytaikainen ajo-oikeus tai muussa ETA-valtiossa annettu auton ajokortti ja hän täyttää mainittua ajo-oikeutta tai ajokorttia koskevat tarkemmat vaatimukset, joista säädetään valtioneuvoston asetuksella;
2) hakija täyttää säädetyt terveysvaatimukset;
3) hakija on suorittanut hyväksytysti taksinkuljettajan koulutuksen ja kokeen;
4) hakijalla on auton asemapaikkaa vastaava paikallistuntemus;
5) hakija on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva taksinkuljettajaksi.

Lue tarkemmat tiedot ammattipätevyysvaatimuksista Trafi.fi.

Kursseista antaa tietoa:
Veijo Petrelius puh. 0400 891 495 tai veijo.petrelius@taksiliitto.fi.

Seuraava kuljettajakoulutus: