Organisaatio ja hallinto

Lapin Taksiyrittäjät ry toimii Lapin alueella. Yhdistykseen kuuluu 14 paikallisyhdistystä ja muita jäsenautoilijoita ns. suorajäseniä Lapin kunnista.

Lapin Taksiyrittäjät ry:ssä päätöksiä tekee hallitus. Se valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa, joka pidetään jokaisen vuoden alussa ennen maaliskuun loppua.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kuusi varsinaista- ja kaksi varajäsentä.

Vuosikokouksessa valitaan aina hallitukseen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kolme varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Hallituksesta on vuosittain kolme erovuorossa.

Yhdistyksen tavoitteena on edistää sääntöjen mukaisesti Lapin alueella toimivien Suomen Taksiliitto ry:n jäsenten ja suorajäsenten yhteistoimintaa, valvoa jäsenten ja osakkaiden ammatillisia, taloudellisia ja sivistyksellisiä etuja sekä toimia epäterveen ja vilpillisen kilpailun estämiseksi. Lisäksi yhdistys pyrkii kehittämään lapin taksiliikennettä joustavammaksi, tehokkaammaksi ja liikenteenharjoittajia tyydyttävämmäksi.

Yhdistys järjestää neuvottelu- ja koulutustilaisuuksia, sekä pitää yhteyttä taksiliikenteestä päättäviin viranomaisiin, kuntiin ja Suomen Taksiliittoon.

Yhdistys kouluttaa taksinkuljettajia, jotta suomalaisella  taksitoiminnalla olisi tarvittaessa käytössään riittävästi ammattitaitoisia kuljettajia.