Organisaatio ja hallinto

Lääninyhdistyksen toiminta-alue on Lapin lääni. Yhdistykseen kuuluu 22 paikallisyhdistystä. Jokaisessa Lapin kunnassa on yksi paikallisyhdistys, poikkeuksena Rovaniemi, jossa on kuntaliitoksen vuoksi kaksi yhdistystä.

Lääninyhdistyksessä päätöksiä tekee hallitus. Se valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa, joka pidetään jokaisen vuoden alussa ennen huhtikuun loppua.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kuusi varsinaista- ja kuusi varajäsentä. Lääni on jaettu kahdeksaan alueeseen, joista jokaisesta valitaan hallitukseen yksi varsinainen ja yksi varajäsen. Puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on hallituksessa varsinaisen jäsenen paikka. Varsinaisen hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta ja varajäsenen yksi vuosi.

Vuosikokouksessa valitaan aina hallitukseen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kolme varsinaista jäsentä sekä kuusi varajäsentä.

Yhdistyksen tavoitteena on edistää sääntöjen mukaisesti Lapin läänin alueella toimivien Suomen Taksiliitto ry:n jäsenten yhteistoimintaa, valvoa jäsenten ja osakkaiden ammatillisia, taloudellisia ja sivistyksellisiä etuja sekä toimia epäterveen ja vilpillisen kilpailun estämiseksi. Lisäksi yhdistys pyrkii kehittämään läänin taksiliikennettä joustavammaksi, tehokkaammaksi ja liikenteenharjoittajia tyydyttävämmäksi.

Yhdistys järjestää neuvottelu- ja koulutustilaisuuksia, sekä pitää yhteyttä taksiliikenteestä päättäviin viranomaisiin, kuntiin ja Suomen Taksiliittoon.

Yhdistys kouluttaa myös taksinkuljettajia, jotta lappilaisella taksitoiminnalla olisi tarvittaessa käytössään riittävästi ammattitaitoisia kuljettajia.